Säckinsamlingen sommaren 2023

1.6-31.7.2024

I Nykarleby:

adress: Västra Jeppovägen 55, 66900 Nykarleby, Sven Ek, 040 094 1452

Kontakt/Nykarleby 4H verksamhetsledare: Heidi Björkskog, 040 367 9088, E-post: heidi.bjorkskog(a)fs4h.fi

Info om säckinsamlingen (https://fs4h.fi/verksamhet/for_samhallet/sackinsamling/):

Från och med första insamlingen år 1975 har hela 35 miljoner kilo säckar samlats in för återvinning. Finlands svenska 4H har sålunda samlat säckar under många års tid och säckinsamlingskampanjen fortsätter som tidigare år.

Att återvinna säckar från lantbruket och samtidigt stöda den lokala 4H-föreningen är ett bra sätt att medverka i det allmänna miljöarbetet. Utsädes- och handelsgödselsäckar samlas in i hela landet och Finlands svenska 4H deltar i kampanjen Rejäl Handling Säckinsamling 2018.

Säckinsamlingen är ett samarbete mellan Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto, de lokala 4H-föreningarna och Yara Suomi Oy. Yara har fortsättningsvis avtal med Lantmännen Agro,  Raisioagro Oy, Tilasiemen Oy och Hankkija. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna.

På de flesta orter i Nyland pågår insamlingen under tiden 15 maj – 23 juni. I Österbotten är insamlingstiden 1 juni – 31 juli. Kyrkslätt, Sjundeå och Åboland har egna specifika insamlingstider.


Målsättning

Den kvalitativa målsättningen är att alla 4H-föreningar samlar säckar. Den kvantitativa målsättningen är, att 4H-ungdomarna samlar in hälften av alla de säckar, som företagen har levererat till gårdarna.

Vad görs av säckarna?

Småsäckarna och huvorna (plasten som dras över pallarna med småsäckar) är av polyetenplast. Plasten bryts mycket långsamt ner i naturen. En kvarlämnad plastsäck skräpar ner landskapet i tiotals år. Därför är det viktigt att de använda plastförpackningarna samlas ihop. Småsäckarna, huvorna och storsäckarna används som råvara för ny plast. Efter tvätt, söndermalning och smältning kan man tillverka nya returplastprodukter.

Insamlingens omfattning

  1. Yaras små gödselsäckar, 40 kg, också skogsgödselsäckar (Tryck på säcken: Yara, Kemira Grow, Kemira Agro eller Kemira)
  2. Yaras små gödselsäckar, 25 kg
  3. Skyddshuvor från gödselpallar; Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira
  4. Gödsel- och utsädes storsäckar; också skogsgödselstorsäckar;  Yara (med trycket Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira), Agrimarket, Tilasiemen, Raisioagro och K-Maatalous.

I insamlingen mottas inte:

  • säckar från andra tillverkare
  • sträckfilm eller plansilofilm för silofoder
  • olika dunkar
  • andra plaster och avfall

När du för säckarna

Säckarna ska vara packade enligt anvisningarna för småsäckar, huvor, och storsäckar när de förs till mottagningsplatsen. Har du inte själv möjlighet att packa säckarna så kan du ta kontakt med den lokala 4H-föreningen på orten och höra dig för om de har någon 4H-ungdom som kan utföra arbetet.

Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar insamlas för återvinning. Storsäckar insamlas för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

Så här packar du dina säckar

Småsäckar

49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde, som borde vara öppnad i kortändan för att packandet ska lyckas. Andra plaster än småsäcksplast får inte användas eftersom säckarna används som råvara för nya säckar.

Tips: Småsäckarna är enklare att packa om man klipper upp den 49:e säcken på tre sidor så att den endast hänger fast i en kort sida. Då får man ett långt paketeringsplast som man rullar de 48 säckarna i. Efter det sätter man in hela rullen i en i kortändan uppklippt småsäck.

Plasthuvor

”Krymplastet” d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna radas 3 – 6 på varandra och rullas ihop så att de ryms i en, i kortändan uppklippt småsäck. Behöver inte bindas.

Storsäckar
1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
3. Bind ihop 5 – 20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.

Back to top of page