Matskolan featured image

Matskolan

Datum: 07.06.2021

Tid: 09:00

Plats: Kovjoki skola

Matglädje på barnens matskola

Matskolan är ett dagläger för 8-12-åriga barn, där barnen får uppleva matglädje med alla sinnen, besöka en bondgård och motionera.

Till varje matskoledag hör tillredning av morgonmål, lunch och mellanmål, motionspass samt diskussioner om hälsosamma levnadsvanor. Till matskolan hör också ett besök till en bondgård och en avslutande föräldramiddag.

Mera information om matskolorna hittar du på www.matskolan.fi.

Anmälan öppnar 1.3.2021
Back to top of page